Maatschap Vermue, akkerbouwers in Hornhuizen:

“Revytrex werkt breed, dat is belangrijk”

Maatschap Vermue spoot afgelopen seizoen Revytrex op T2 en is tevreden over het resultaat. “Je weet nooit van te voren welke schimmels de kop opsteken. Een brede werking is dan een voordeel. En op septoria is de Revytrex net iets sterker.”

Verspreid over twee boerderijen heeft maatschap Vermue uit Hornhuizen zo’n 90 ha zavelgrond in gebruik. De maatschap bestaat uit Koos Vermue, zijn broer Wim, zoon Jos en vrouw Ina. Een van de boerderijen was vroeger regionaal bekend als proefboerderij Tammingaheerd.

Het bouwplan van de maatschap is traditioneel voor de regio met pootaardappelen, suikerbieten, zaaiuien en wintertarwe. “De tarwe is voor ons een vruchtwisselingsgewas”, begint Koos, “maar we streven wel degelijk naar een maximaal saldo. We houden de kosten laag door alles zelf te doen en we streven naar de hoogste opbrengst.” De grootste bedreiging van die opbrengst zijn de graanschimmels. “Hier spelen vooral gele roest en septoria”, vervolgt Koos. “En sporadisch fusarium. In de meeste jaren houden wij de boel onder controle met bespuitingen op T1 en T2.” De maatschap teelt bij voorkeur de gezondere tarwerassen.

Toch iets sterker

De Vermue’s hebben 2022 niet als een lastig schimmeljaar beleefd. “We hebben een beetje gele roest gezien en een paar bladvlekjes. Het was twee keer spuiten en klaar”, aldus zoon Jos. Het jaar daarvoor verliep wel anders. “Toen hadden we duidelijk meer last van septoria. En het fungicide dat we op T2 gebruikten, werkte onvoldoende.” Dat was voor de maatschap de reden om op zoek te gaan naar een ander middel. Bij de keuze van het nieuwe fungicide gingen ze niet over één nacht ijs. “Onze adviseur Conner Pelgrim van ProfytoDSD heeft altijd goede input bij dit soort beslissingen. Wij oriënteren ons ook bij graanproeven op proefboerderij Kollumerwaard en we halen veel kennis uit de gewasbeschermingsgids van Delphy. Uiteindelijk was onze conclusie dat de Revytrex op septoria toch sterker is.”

Breed middel

Het nieuwe graanfungicide werd in 2022 op bijna alle tarwepercelen ingezet op T2. Terugblikkend toont de maatschap zich tevreden over die beslissing. Koos: “Het resultaat was prima. Je weet natuurlijk nooit met welke schimmels je te maken krijgt. Een breed middel als Revytrex is dan in het voordeel. Het heeft gewoon goed gewerkt en het is makkelijk in het gebruik. Qua prijs kan het ook goed meekomen. Het is niet duurder dan de rest maar het werkt gewoon net iets beter.”

Revytrex in het kort:

  • Voor een sterke duurwerking op T2 in tarwe

  • Superieur op septoria en goed op roesten

  • Kant en klaar vloeibaar product

  • Krachtig onder wisselende omstandigheden

  • Adviesdosering 1,5 l/ha

Meer weten over Revyrex?

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.