Stikstof efficiënter benutten

Vizura is een nitrificatieremmer die er voor zorgt dat de ammoniumstikstof in drijfmest minder snel wordt omgezet in het uitspoeling gevoelige nitraat. De inzet van nitrificatieremmers neemt toe door de groeiende behoefte en noodzaak om stikstof efficiënter te benutten. Dit geldt voor alle gewassen waarin drijfmest wordt toegepast. Vizura is opgenomen in de Kringloopwijzer. Meerjarig onderzoek laat in de teelt van aardappelen een gemiddelde meeropbrengst van 6% zien bij toediening van Vizura aan de drijfmest.

Meer mogelijkheden met Vizura in drijfmest

Vizura kan worden toegevoegd in de mesttank bij het uitrijden. Hiervoor bestaat injectieapparatuur. Het was ook al mogelijk om Vizura rechtstreeks toe te passen in de mestkelder of silo maar onbekend was hoelang de werkingsduur daarna was. Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat de stabiliteit van Vizura in de mestkelder of silo gegarandeerd is tot 3,5 maand na toedienen. Dit onderzoek is bij verschillende mesttemperaturen uitgevoerd waarmee zo goed als alle praktijkomstandigheden zijn afgedekt. De lange stabiliteit is vooral gewenst wanneer het leegrijden van de mestkelder niet in een korte periode mogelijk is door bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

In de dosering van 2-3 l/ha biedt Vizura de volgende voordelen:

  • Betere benutting van stikstof door gewassen

  • Meeropbrengsten van droge stof en eiwit

  • 50% minder lachgasemissie

  • Vermindert nitraatuitspoeling met 20-30%

Meer weten over Vizura?

Klik hier

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.