Jaap-Willem van der Eijk en Agnita Wammes:

“Een middel erbij tegen alternaria is een goede zaak”

In proeven op zijn bedrijf zag Jaap-Willem van der Eijk wat alternaria kan aanrichten in aardappelen en hoe goed het nieuwe fungicide Belanty er tegen beschermt. Hij juicht de komst van het middel toe. “Een breed pakket en afwisselmogelijkheden zijn belangrijk.”

“Ik weet nog dat ik eind augustus met Agnita bij de proef stond”, herinnert Jaap-Willem van der Eijk uit Dordrecht zich. Hij had zijn praktijkpercelen al een paar keer gespoten tegen alternaria maar op de onbehandelde objecten van de BASF-proef was nog niets te zien. “Ik vroeg me hardop af of spuiten wel zin had. Maar 10 dagen later zaten de onbehandelde objecten er helemaal onder. Zo snel kan het gaan. Je zag het vanaf de weg. Dat was wel een eye-opener.” De proefresultaten die onderzoeker Agnita Wammes hem later liet zien, logen er ook niet om. “Het verschil tussen onbehandeld en de beste objecten was 6.000 kilo”, vertelt ze. “Je doet het dus echt wel ergens voor.”

Concurrerend middel

Jaap-Willem van der Eijk heeft in maatschap met zijn broer Joost een akkerbouwbedrijf op het Eiland van Dordt. Op 80 hectare bonte kleigrond (met variaties van 15-45% afslibbaar) verbouwt hij naast consumptieaardappelen ook wintertarwe, zaaiuien, graszaad, suikerbieten en soms een blokje cichorei. Sinds 2016 zijn ze proefveldhouder voor BASF. “We doen hier voornamelijk aardappelproeven maar Jaap-Willem heeft afgelopen najaar ook ons tarweplatform met meerdere rassen ingezaaid”, vertelt Agnita Wammes. “De samenwerking met de maatschap bevalt prima.”

De proeven met het nieuwe alternaria-fungicide Belanty stemmen haar optimistisch. “We testen Belanty al een aantal jaren op verschillende locaties verspreid door heel Nederland. Elke keer blijkt opnieuw dat het zich probleemloos kan meten met het best presterende alternaria-middel dat momenteel op de markt is. Klanten die de proeven bezoeken bevestigen onze waarneming.” Dat Belanty ook effectief is op sclerotinia zal volgens Wammes bijdragen aan een vlotte praktijkintroductie van het nieuwe fungicide. “En Belanty is ook heel plezierig in het gebruik. Het mengt goed met andere middelen en zakt niet uit. Volgend jaar gaan we het onderzoek herhalen en ook kijken naar andere ziekten.”

Langer groen

Ook van der Eijk is blij met het nieuwe middel. De laatste jaren spuit hij toch al gauw 5 à 6 keer tegen de alternaria schimmel. “We hebben gelukkig nog nooit echt problemen gehad met alternaria maar ik weet nu dus hoe snel het kan toeslaan. Veel hedendaagse rassen blijven langer groen en die moet je dus ook langer beschermen. Als een ras de potentie heeft om tot laat in het seizoen te produceren, wil je niet dat alternaria roet in het eten gooit.” Wammes bevestigt dat: “Alternaria steekt altijd aan het eind van het seizoen de kop op. Je moet als teler gewoon alert blijven en niet te vroeg stoppen met je spuitschema tegen de ziekte. We zagen in de proef bij Jaap Willem dat 1 bespuiting langer doorgaan zorgde voor 2000 kilo extra. Vanaf seizoen 2023 hebben akkerbouwers er met Belanty gelukkig weer een sterke afwisselpartner bij.”

Belanty ijzersterk tegen alternaria

BASF heeft enkele jaren uitvoerig Belanty getest op meerdere aardappelproefvelden. Het fungicide laat een ijzersterke werking zien tegen alternaria.

Belanty in het kort:

  • Nieuw toegelaten in aardappelen

  • IJzersterke werking op alternaria

  • Effectief op sclerotinia

  • Zorgt voor hoger teeltrendement

  • Maximaal 3 toepassingen per hectare

  • Dosering 1,25 l/ha

  • Actieve stof: Revysol

  • Wissel af met andere fungiciden

Bekijk de productpagina voor meer informatie

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.