Timo van den Heuvel, pootgoedteler in Bant:

“Geen werk van rhizoctonia bij het sorteren dankzij Allstar”

Timo van den Heuvel past al jaren naar tevredenheid Allstar toe tegen rhizoctonia in zijn pootgoed. “De eisen aan het uiterlijk van pootgoed worden steeds belangrijker”, noemt hij als belangrijke reden. “En Allstar is zacht op de knol en makkelijk in het gebruik.”

De rhizoctoniadruk op zijn bedrijf is weliswaar niet hoog maar zowel een knol- als een grondbehandeling zijn standaard bij de pootgoedteelt op het bedrijf van Timo van den Heuvel. “Ik heb het nog nooit zonder chemie geprobeerd maar ik heb eerlijk gezegd ook geen plannen in die richting”, begint hij zijn verhaal. “Ik wil geen risico’s nemen met het uiterlijk van mijn pootgoed. Eén van mijn rassen gaat naar Israël en daar zijn ze behoorlijk streng op de huidkwaliteit. En ik heb witlof en tulpen in mijn bouwplan. Dan moet je ook iets voorzichtiger zijn.”

Positieve ervaringen

Van den Heuvel heeft een akkerbouwbedrijf van 70 ha in Bant in de Noordoostpolder. Op de zavelgrond van 15-20% afslibbaar verbouwt hij pootaardappelen, consumptieaardappelen, suikerbieten, zaaiuien, knolselderij, graan en de eerder genoemde witlof en tulpen (verhuur). De akkerbouwer schakelde al vrij snel na de introductie over op Allstar voor de grondbehandeling voor zijn pootgoed. “Mijn gewasbeschermingsleverancier ProfytoDSD had al een paar jaar in eigen proeven positieve ervaringen opgedaan met het middel. Behalve de goede werking noemden ze ook de zachtheid op de knol; het geeft geen nadelig effect op de kiem. Dat sprak mij aan”, verklaart Van den Heuvel zijn keuze. Hij schakelde dan ook in één keer over op de Allstar met zijn hele pootgoedareaal.

Geen werk van rhizoctonia

Met inmiddels 4 jaar ervaring toont Van den Heuvel zich een tevreden gebruiker. “Ik heb geen werk van rhizoctonia bij het sorteren”, lacht hij. “De Allstar brengt mij makkelijk leesbaar pootgoed. Het middel werkt gewoon zoals het hoort te werken en geeft een mooie schilkwaliteit.” Ook over de praktische toepassing van het fungicide is de pootgoedteler positief gestemd. “Je hebt er lekker weinig van nodig, dus geen gesjouw met jerrycans. En het mengt prima met de APP”, besluit hij.

Allstar nu ook toegelaten voor knolbehandeling

Het fungicide Allstar heeft zich afgelopen vijf seizoenen al bewezen als betrouwbaar middel voor de veurtoepassing. Vorig jaar konden aardappeltelers voor het eerst ook Allstar toepassen als knolbehandelingsmiddel. Het product is zeer effectief op rhizoctonia en heeft een nevenwerking op zilverschurft. Allstar is zeer zacht voor het gewas. Dat uit zich in een vlotte weggroei van het gewas en resulteert uiteindelijk in een meeropbrengst. Ook aardappelen met kleine kiemen kunnen behandeld worden. De dosering is 0,2 l/ton. Raadpleeg voor meer details het etiket.

Voor meer informatie klik hier

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.