Jan-Herman ten Have, pootgoedteler in Middenmeer:

“Je wilt je pootgoed toch in de letter houden”

Sumicidin Super is samen met olie al jaren de betrouwbare basis in het spuitschema tegen luizen van Jan-Herman ten Have. “Je wilt immers geen verlaging. Ik vind het gewoon een makkelijk en betrouwbaar middel.”

“Het is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden”, begint Jan-Herman ten Have zijn verhaal. “Zeker na zachte winters laten de luizen zich eerder gelden. De rassen die vroeg boven staan hebben daar last van.” Voor de akkerbouwer uit Middenmeer komt daar nog de grilligheid van de grondsoort bij. “We hebben hier in de Wieringermeer veel bonte percelen. Daardoor heb je zelfs binnen percelen nog verschillen in de stand van het gewas.”

Nultolerantie

Ten Have teelt jaarlijks 50 ha pootgoed en koopt S-materiaal aan voor een virusvrije start. Hij hanteert een strak spuitschema met olie en Sumicidin en om de bespuiting een luisdoder. Experimenten met die aanpak heeft hij afgezworen. “Ik heb jaren geleden wel eens iets geminderd met de luizenbespuitingen maar dat leverde me prompt een verlaging op. Hoezeer ik het misschien ook zou willen, in de pootgoedteelt werkt dat gewoon niet. We hebben nou eenmaal die nultolerantie. En je wilt je percelen toch in de letter houden. Een tegenvaller met virus is vele malen duurder dan een keer niet spuiten.”

Naast chemie is intensief selectiewerk een belangrijke pijler onder Ten Have’s strategie tegen virus. “We rijden met 2 selectiekarren en 4 personen wekelijks een rondje. Voor de eerste veldkeuring wil ik overal minstens een keer geweest zijn. En niet voor de keurmeester hoor”, grijnst hij. “Dat doe ik voor mezelf.” In lijn met dat principe meldt Ten Have zijn eigen pootgoed vrijwel altijd aan voor de nacontrole.

Net iets sterker

In het verleden heeft de pootgoedteler wel eens met andere pyrethroiden gespoten maar de laatste jaren is het steevast Sumicidin Super dat hij inzet in de strijd tegen luis. “Volgens mijn adviseur van CAV Agrotheek is Sumicidin toch net een beetje sterker. Ze hebben hun eigen proeven dus daar hecht ik waarde aan. En je mag Sumicidin Super het hele seizoen inzetten, dat is ook een voordeel.” Voor seizoen 2023 heeft Ten Have de knoop alweer doorgehakt. “De Sumicidin staat al weer in de schuur”, besluit hij.

Meer weten over Sumicidin Super?

Lees het hier!

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.