BASF-technisch productspecialist Rolf Scholtens:

“Belanty voegt echt iets toe voor de aanpak van alternaria”

Het nieuwe fungicide Belanty is zeer welkom in de markt, volgens Rolf Scholtens. “Het is een belangrijke versterking van het middelenaanbod tegen alternaria. En middelen afwisselen om resistentie tegen te gaan wordt belangrijker.”

“Het valt vooral op hoe lang Belanty het loof groen en vitaal houdt. Het houdt de alternaria significant langer buiten de deur.” Rolf Scholtens beproeft het nieuwe alternaria fungicide al sinds 2016 en is enthousiast over de resultaten. Bij proeven in consumptieen zetmeelrassen zag hij dat het middel met de nieuwe actieve stof Revysol duidelijke meeropbrengsten geeft ten opzichte van de bestaande middelen. “Dan praat je echt over verschillen van anderhalf tot 3 ton per hectare. En vergeleken met onbehandeld is het verschil nog veel groter.” Scholtens zag ook dat in zetmeelaardappelen het zetmeelgehalte en daarmee de uitbetalingsprijs hoger uitvalt.

Resistentie voorkomen

Naast de sterke werking biedt de komst van Belanty nog meer voordelen. Door het verdwijnen van het breedwerkende mancozeb is de kans op het optreden van resistente alternaria-stammen toegenomen. “Het afwisselen van middelen wordt daarom steeds belangrijker”, stelt Scholtens. “De Revysol in Belanty laat al 7 jaar in Nederlandse en Europese proeven een hele sterke werking zien. Dat heeft te maken met de structuur van het molecuul. Dus als afwisselpartner in het alternaria-schema is Belanty de sterkste partner die je kunt wensen.”Meer weten over Belanty?

Om de effectiviteit van de aardappelfungiciden te onderzoeken heeft BASF in de periode 2021 - 2022 op meerdere locaties proeven uitgevoerd. Onder druk van alternaria zijn enkele toepassingen uitgevoerd om zo de individuele kracht van een fungicide te toetsen. Het nieuwe fungicide Belanty blijkt zeer effectief te zijn en scoort gemiddeld een hogere meeropbrengst ten op zichte van een marktreferentie. Bovendien laat Belanty een uitstekende werking zien ten op zichte van twee marktreferenties.

Bekijk de productpagina voor meer informatie

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.