“Met Vizura meer profijt van de stikstof in drijfmest”

Aardappeltelers die drijfmest gebruiken kunnen het stikstofrendement duidelijk verhogen door de toevoeging van de nitrificatieremmer Vizura. Dat is de stellige overtuiging van Guus Bergmans van BASF. “Een nitrificatieremmer zorgt er voor dat de omzetting van ammonium naar nitraat in de drijfmest langzamer verloopt. Dat heeft twee voordelen. Aardappels kunnen beide stikstofvormen benutten maar ze reageren er gunstig op wanneer ze tegelijk beschikbaar zijn. Met Vizura verleng je de periode dat beide vormen tegelijk aanwezig zijn. En door de geleidelijkere omzetting beperk je de kans op uitspoeling van de nitraat. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Meer opbrengst

De betere benutting van de stikstof leidt altijd tot een opbrengstverhoging, stelt Bergmans. “Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van nitrificatieremmers op het stikstofrendement en de opbrengst. Ik ben bekend met minstens 80 van deze proeven in verschillende landen. Het gemiddelde beeld is dat een nitrificatieremmer in consumptieaardappelen 4% meer opbrengst geeft en in zetmeelaardappelen 6%; die laatste hebben ook een hoger onderwatergewicht. Bij gebruik van digestaat liggen deze cijfers nog wat hoger. En die opbrengstverhogingen zijn geen incident; je ziet ze in elke proef.” Overigens is het effect van een nitrificatieremmer het grootst in varkensdrijfmest omdat in deze mestsoort de omzetting van ammonium naar nitraat het snelst verloopt. Vizura kan het best worden toegediend in de tussenopslag met een dosering van 2 - 3 l/ha of met een doseerunit op de bemester.

Meer weten over dit product?

Bekijk hier de productpagina

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.