Michiel Hubau, crop advisor BASF België:

“Kezuro en Tanaris houden de suikerbieten schoon”

In België is al langer ervaring met de nieuwe herbiciden Kezuro en Tanaris. BASF crop advisor Michiel Hubau ziet dat de praktijk daar positief oordeelt over beide onkruidbestrijders. “Ze geven een flinke meerwaarde in het onkruidschema.”

Belgische suikerbietentelers konden twee jaar eerder kennis maken met de nieuwe herbiciden Kezuro en Tanaris dan hun Nederlandse collega’s. Michiel Hubau is crop advisor akkerbouw voor BASF in België en ziet dat de suikerbietentelers daar de middelen met succes een plek gaven in hun onkruidschema’s. “Kezuro is bij uitstek geschikt als voor-opkomst middel”, stelt Hubau. “Vooral op percelen met een hoge onkruiddruk en bij vroege zaai heeft het middel een belangrijke meerwaarde. Het is sterk op schermbloemigen als hondspeterselie en akkerscherm, maar ook op melganzenvoet en uitstaande melde. En tegen kamille, kleefkruid en ereprijs doe je met Kezuro eveneens goede zaken.” Hubau verwijst naar een proef met verschillende onkruid strategieën op een perceel waar kamille en akkerscherm was gezaaid. “Het object met Kezuro voor opkomst bleef volledig schoon.” De twijfels die sommige telers hebben over het nut van een voor-opkomst bespuiting weerlegt Hubau resoluut. “Men wijst dan op een mindere werking bij droogte maar praktijkervaringen laten zien dat een voor-opkomstbespuiting altijd meerwaarde heeft. Adviseurs van de gewasbeschermingshandel zien dat ook.”

Versterken middelenmix

Een belangrijke reden om meer nadruk te leggen op de bodemwerking van een voor-opkomst bespuiting is het verdwijnen van desmedifam. “Daardoor is de na-opkomst bestrijding van veel onkruiden lastiger geworden”, stelt Hubau “Dat maakt het, zeker bij een hoge onkruiddruk, belangrijk om al voor opkomst van de suikerbieten in actie te komen.”

Telers bij wie het zwaartepunt van de onkruidbestrijding na de opkomst ligt, kunnen de werking van hun middelenmix aanzienlijk versterken door toevoeging van Tanaris. “Op bijvoorbeeld kleefkruid, zwarte nachtschade, hondspeterselie en ereprijs geeft Tanaris een forse verbetering van de werking”, weet Hubau. “En ook op bingelkruid, melganzenvoet, uitstaande melde en grassen als hanepoot kun je een flink verschil verwachten. Vanaf het tweeblad stadium van de bieten pakt Tanaris deze onkruiden in een jong stadium via de wortel én bovengronds aan. Ook hier compenseert Tanaris het wegvallen van de desmedifam grotendeels. En de goede werking van Tanaris op bingelkruid is in Nederland ook aangetoond door het IRS.”

“Het gros van de Belgische gebruikers is dik tevreden over Kezuro en Tanaris”, besluit Hubau. “En dankzij de SC-formulering zijn beide middelen ook plezierig in het gebruik.”

Tanaris na-opkomst bieten:

  • Als Kezuro niet is toegepast voor en bij opkomst, kan Tanaris worden toegepast

  • Tanaris in de LDS-mix vanaf 2 echte blaadjes van de bietenplant

  • Zorgt naast verbreding, ook voor extra duur- en contactwerking van de LDS-mix

Op onkruidrijke percelen kan ter voorkoming van nakiemers extra Frontier Optima worden toegevoegd aan de laatste LDS-bespuiting.

Meer over Tanaris

Spuitadvies van Belanty gekoppeld aan teeltstadium bij bieten.

Belanty advies:

  • Toegelaten in suikerbieten

  • Uit oogpunt van resistentiemanagement: altijd in combinatie met een ander effectief fungicide toepassen

  • Preventieve inzet geeft de hoogste meerwaarde

  • Eerste bespuiting op basis van advies en waarneming

  • Interval bespuitingen gebaseerd op gewasgroei en ziektedruk

  • Twee toepassingen mogelijk

  • In suikerbieten ook toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden

Meer over Belanty