Sterke herbicides

Kezuro bestaat uit metamitron en quinmerac. Deze werkzame stoffen zorgen via hun bodemwerking dat onkruiden sterk worden aangepakt tijdens hun kiemfase. Daarmee past Kezuro uitstekend tijdens de vooropkomst periode van bieten.

Tanaris is ook een bodemherbicide maar zorgt daarnaast voor extra contactwerking op kleine bovenstaande onkruiden. De combinatie van de werkzame stoffen dimethenamid-P en quinmerac en de unieke formulering van Tanaris zorgt voor sterke LDS-mixen met extra duur- en contactwerking.

Kezuro en Tanaris zijn toegelaten in suiker- en voederbieten en mogen in grondwaterbeschermingsgebieden toegepast worden.

Kezuro voor-opkomst in bieten:

  • Op percelen met hoge onkruiddruk

  • Zeker in geval van hondspeterselie en bingelkruid

  • Bij vroege zaai waarbij de kans groot is op een lang interval tot de eerste LDS-bespuiting

Tijdens of kort na opkomst kan Kezuro aangevuld worden aan de LDS-mix.

Meer informatie over Kezuro

Tanaris na-opkomst bieten:

  • Als Kezuro niet is toegepast voor en bij opkomst, kan Tanaris worden toegepast

  • Tanaris in de LDS-mix vanaf 2 echte blaadjes van de bietenplant

  • Zorgt naast verbreding, ook voor extra duur- en contactwerking van de LDS-mix

Op onkruidrijke percelen kan ter voorkoming van nakiemers extra Frontier Optima worden toegevoegd aan de laatste LDS-bespuiting.

Meer informatie over Tanaris