Ferdy Tolhoek, adviseur hardfruit bij de CAF:

“Ook met minder captan voldoende opties voor aanpak schurft”

Wanneer in de toekomst het gebruik van captan mogelijk wordt beperkt, blijven er genoeg mogelijkheden voor een effectieve aanpak van schurft. Ook groene middelen kunnen daarin een plek krijgen. “Maar voor de primaire schurftperiode blijven conventionele middelen de beste basis”, stelt Ferdy Tolhoek.

“Telers zijn er in gedachten al wel mee bezig maar in de dagelijkse praktijk logischerwijs nog nauwelijks”, zegt Ferdy Tolhoek halverwege het interview. “Dat is misschien ook wel te begrijpen want we weten immers nog niet wat de positie van captan vanaf 2026 wordt. Maar het is wel aannemelijk dat we de captan in de nabije toekomst niet meer zo intensief mogen gebruiken als nu.” Daarom doet de Centrale Adviesdienst Fruit (CAF) al jaren proeven met schurftschema’s waarin het oudste fruitfungicide een beperktere of helemaal geen rol meer speelt. In die proeven worden de uitkomsten vergeleken met een basisschema dat bestaat uit wekelijks Delan DF tot de volle bloei en aansluitend captan vanaf het moment dat de bloemblaadjes vallen. In de secundaire schurftperiode blijft captan ook het hoofdingrediënt maar varieert het interval met de ziektedruk.

Captan vervangen
De eerste conclusie die Tolhoek durft te trekken is dat een schema met verlaagde doseringen captan niet de oplossing is. “Het lijkt een voor de hand liggende oplossingsrichting maar het effect is onvoldoende; toevoegingen om tot een goede tankmix te komen zijn dan noodzakelijk”, stelt de adviseur. Positiever is hij over schema’s waarbij na de bloei de captan wordt afgewisseld met andere conventionele producten zoals Delan Pro of Soriale. “Zulke schema’s presteren minstens zo goed.”

Kritisch is Tolhoek daarentegen over een schema met uitsluitend groene middelen. Daaronder verstaat Tolhoek middelen die wel een CTGB-erkenning én een schurftclaim hebben. “Voor de primaire ascosporenperiode biedt een dergelijk schema onvoldoende bescherming”, meent de adviseur. “Maar in het secundaire schurftseizoen hebben ze zeker een plek. Wij beproeven die middelen in de zware ascosporenperiode. Daar halen conventionele fungiciden een werking van 70 à 80% en de ‘groene CTGB-middelen’ 40 à 50 %. In het secundaire schurftseizoen kun je prima werken met afwisselend een sterk gangbaar middel als Delan Pro of Delan DF en een groen middel als Soriale. Voorwaarde is wel dat je de schurft aan het eind van de primaire periode goed onder controle hebt.”

Tips voor 2024
Voor komend seizoen heeft Tolhoek een paar tips. “Wie nu nog Delan DF gebruikt adviseer ik om over te schakelen naar Delan Pro. Die is gewoon sterker. Bedenk daarbij dat er vorig jaar in zowel appel als peer een toename van schurftaantasting is waargenomen. Dat zal voor het komende primaire schurftseizoen een drukverhogend effect hebben. En telers hoeven de captan wat mij betreft niet direct uit hun schema’s te halen. Er verandert immers nog niks in 2024. Maar ervaring opdoen met een alternatief is altijd goed. Voor de secundaire schurftperiode adviseer ik ook om rondom een wisselvallige periode sowieso wat vaker kaliumfosfonaten in te zetten. Telers die dat al doen, ervaren een langere duurwerking. En secundaire aantastingen zitten vaak onderop het blad. Daar kom je met bedekkingsfungiciden moeilijk bij. Met het systemische Soriale lukt dat beter.”

Adviesschema met kaliumfosfonaat

Kaliumfosfonaat (KHP) is één van de basisstoffen voor een geslaagde schurftbestrijding in peer en appel. KHP heeft niet alleen een direct effect op de schimmel maar verhoogt ook de weerstand van het gewas. De actieve stof zit ondermeer in Delan Pro (combinatie dithianon en KHP) en Soriale (KHP solo). Delan Pro is het sterkste contactmiddel voor de fruitteelt tegen schurft en kan dus het best worden gepositioneerd in de meest kritische periode aan het begin van het seizoen. Afhankelijk van de schurftdruk in de zomerperiode, kan de teler doorgaan met Soriale, naar keuze solo of in tankmix met een ander fungicide bijvoorbeeld Delan DF.

Delan Pro en Soriale mogen elk 6 keer per seizoen worden ingezet. In een schema met een tweewekelijks interval kan het gewas dus tot wel 6 maanden profiteren van de meerwaarde van kaliumfosfonaat. Naast schurft heeft KHP ook een belangrijke meerwaarde tegen zwartvruchtrot, meeldauw, alternaria en bacterieziekten. Met al deze eigenschappen is kaliumfosfonaat een onmisbaar element in de gereedschapskist van de fruitteler. En wist u dat kaliumfosfonaat ook in 2024 niet meetelt als actieve stof binnen Planet Proof?

Meer over Delan Pro Meer over Soriale

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.