Kick van Saarloos, Technisch Productadviseur BASF

Hoe ver kijkt u vooruit?

“Wat de mogelijkheden zijn met captan in de toekomst is onzeker. Wij zijn daarom al in 2021 begonnen met proeven met een minder prominente rol voor captan”, vertelt Kick van Saarloos, technisch product adviseur bij BASF. “We hebben in 2021 en 2022 in een boomgaard in Buurmalsen twee schema’s vergeleken op hun schurftwerking in de zomerperiode.”

Sterk schema met Soriale

”Een schema met uitsluitend captan bespuitingen en een schema met afwisselend captan en Soriale. In beide jaren gaf het schema met Soriale minder aantasting op het einde van het seizoen. De mate van aantasting maar ook het percentage schurftvrij blad was gunstiger bij het Soriale schema. Je ziet dus dat de afwisseling met Soriale een schema sterker maakt. Uit proefonderzoek bleek ook dat Soriale afgewisseld met Delan DF een prima alternatief is voor de zomerperiode.”

Toekomst zonder captan

“In 2023 gaan we experimenteren met schema’s zonder captan”, vervolgt Van Saarloos. “We hebben bij BASF straks meerdere producten waarmee we het verminderd gebruik van captan kunnen opvangen. Op korte termijn zullen Soriale en Delan Pro hierbij een hoofdrol spelen.” Van Saarloos adviseert telers om tijdig zelf ervaring op te doen met alternatieve schema’s. “Dan ken je de mogelijkheden als je over een paar jaar moet omschakelen.”

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.