Jaap Steenhuis Geertsema, graanteler in Wirdum:

“Met Lenvyor Top krijgen afrijpingsziekten geen kans”

Jaap Steenhuis Geertsema maakte als proefveldhouder kennis met de sterke eigenschappen van het nieuwe fungicide Lenvyor Top. Hij ziet zeker toegevoegde waarde van een T3 bespuiting tegen afrijpingsziekten. “Er zijn regelmatig situaties waarin zo’n bespuiting nodig is om de opbrengst zeker te stellen.”

“Je herkende de objecten met Lenvyor Top van grote afstand”, vertelt Jaap Steenhuis Geertsema. “Ze sprongen er echt uit. En van dichtbij zag je mooie schone aren zonder zwartschimmel.” Steenhuis Geertsema en zijn broer Detmer zijn proefveldhouder voor BASF en maakten langs die weg afgelopen seizoen kennis met het nieuwe fungicide. Naast de behandeling van de proefvelden konden ze de Lenvyor Top ook beperkt gebruiken voor hun praktijkpercelen. Jaap heeft naast het akkerbouwbedrijf ook een baan als gewasbeschermingsadviseur bij WPA-Robertus.

Een T3-bespuiting is bij de maatschap zeker geen vanzelfsprekendheid. “Maar bij slecht weer rond de bloei moet je in gevoelige rassen gewoon ingrijpen”, aldus Steenhuis Geertsema. “In mijn advieswerk waarschuwen we telers ook op rasniveau. Je kunt de weersomstandigheden natuurlijk nooit precies voorspellen maar wij zijn er altijd heel scherp op. Wij hebben zelf ook de nodige percelen waar het gewas doornaburige bebouwing of bomenranden langer nat blijft. Dat maakt je extra voorzichtig. In dergelijke situaties is een T3-bespuiting echt geen overbodige luxe. Het zorgt er juist voor dat je opbrengst en kwaliteit op peil blijven. Je wilt immers geen problemen met DON. Met Lenvyor Top beperk je de risico’s. Ik heb in het verleden wel eens een aantasting gehad en we zien ook wat fusarium aanricht op de onbehandelde objecten van de proefvelden. Dat wil je niet.”

Schone aren

Zowel vanuit de proefveldresultaten als vanuit ervaring op praktijkpercelen is Steenhuis Geertsema overtuigd van de meerwaarde van een T3-bespuiting wanneer de weersomstandigheden tijdens de bloei daar aanleiding toe geven. “Je krijgt mooie schone aren en volle korrels. Dat resulteert in een hoger hectolitergewicht en meer kilo’s. Met Lenvyor Top bescherm je het gewas effectief tegen alle belangrijke afrijpingsziekten. Dus niet alleen de aarfusarium maar ook sneeuwschimmel en de zwartschimmel.” Lenvyor Top geeft het beste resultaat als het kort na een besmetting wordt gespoten; maar ook als de bespuiting door omstandigheden iets moet worden uitgesteld heeft Lenvyor Top toegevoegde waarde. Steenhuis Geertsema denkt dat Lenvyor Top, zodra het breed beschikbaar is, een gat in de markt gaat vullen. “Er gaan middelen wegvallen. Lenvyor Top kan die middelen met z’n werking spectrum probleemloos vervangen. Als er fusariumproblemen dreigen ben ik de eerste om de Lenvyor Top te gebruiken.”

Meer weten over het nieuwe fungicide Lenvyor Top?

Bekijk de productpagina

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.