Insure Duo helpt peen- en uienzaad door de lastige startfase

Een zaadbehandeling met Insure Duo bestrijdt veel kiem- en bodemschimmels en zorgt in peen en ui voor een hoger opkomstpercentage en een gelijkmatiger beginontwikkeling. Dat geeft belangrijke voordelen bij de timing van de onkruidbestrijding. Ook heeft Insure Duo een positief effect op de kwaliteit en de verkoopbare opbrengst.

Insure Duo is een fungicide van BASF voor de zaadbehandeling van wortel, zaaiuien en zaaisjalotten. Het bevat twee actieve stoffen (boscalid en pyraclostrobine) en is daarmee effectief op een breed spectrum kiem- en bodemschimmels. “We hebben van zeker 15 schimmels vastgesteld dat Insure Duo er effectief op is”, vertelt Kick van Saarloos. “Maar de belangrijkste voor de akkerbouw zijn alternaria in peen en botrytis en pinkroot in ui.” De technisch productadviseur deed de afgelopen jaren in Nederland diverse proeven met Insure Duo. Ook bestudeerde hij de uitkomsten van talloze buitenlandse proeven. “We zien bij zowel peen als uien dat Insure Duo zorgt voor een betere opkomst” vertelt van Saarloos. “Dat is een gecombineerd effect van de schimmelbestrijding en de zachtheid van het product op het zaad. Vooral bij de bestrijding van botrytis in uien zijn de verschillen significant. Maar wat de meeste telers waarschijnlijk veel belangrijker vinden is dat er veel minder spreiding zit in de ontwikkelingsstadia van de kiemplantjes. En dat heeft grote voordelen bij de timing van de onkruidbestrijding. Dat hoef ik verder niet uit te leggen.”

Effect tot de oogst
Nederlandse praktijkproeven laten zien dat de effecten van Insure Duo doorwerken tot aan de oogst. “In uien zagen we bijna 4% meer opbrengst en minder kale uien en watervellen dan bij de gangbare zaadcoating”, meldt van Saarloos. “In de peen varieerden de uitkomsten iets meer maar in alle gevallen was de afleverbare opbrengst gelijk aan of hoger dan bij de gangbare zaadbehandeling.”

Heel bijzonder vond Van Saarloos ook het effect van de Insure Duo op pinkroot in uien. “Dit is een lastig grijpbare schimmel. Of er schade optreedt en hoeveel hangt sterk af van het moment van een infectie en de weersomstandigheden. In meerdere proeven op percelen met aantasting zagen we dat Insure Duo 50% minder aangetaste wortels gaf. Het resulteerde in ruim 2% meer opbrengst doordat het gemiddelde uigewicht 2,3% hoger was. Het is dan aan de teler of hij dat genoeg vindt. Maar een zaadbehandeling met Insure Duo heeft zeker waarde als verzekeringspremie.”

Kick Saarloos

Het fysiologische effect van Insure Duo
Met twee actieve stoffen heeft Insure Duo ingebouwd resistentiemanagement; de pyraclostrobine heeft daarnaast ook nog een fysiologisch effect. Van Saarloos: “De stofwisseling wordt er efficiënter door; het helpt de plant om water en voedingstoffen beter te benutten. En de stressbestendigheid tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte, vorst, kou en hitte neemt toe.” De technisch product adviseur voegt daar nog aan toe dat deze effecten statistisch zijn onderbouwd. “Dit fysiologische effect van pyraclostrobine is officieel in Europa geregistreerd.”

Meer weten over zaadbehandeling met Insure Duo? Informeer bij uw adviseur of zaadleverancier.