Jack en Andre van ’t Westeinde:

“De tarwe bleef gezond tot aan de oogst”

Septoria kreeg vorig seizoen geen kans in de wintertarwe van Jack en Andre van ’t Westeinde uit Arnemuiden. Ze beschermden hun graangewas met het nieuwe fungicide Revytrex. “De tarwe bleef schoon tot aan de oogst. En Revytrex is praktisch in het gebruik.”

Jack en Andre van ’t Westeinde hebben in Arnemuiden (Zld.) een akkerbouwbedrijf van ca. 140 hectare én een fruitteeltbedrijf met 18 ha. peer. Met 40 ha. is de wintertarwe het grootste gewas in hun bouwplan. “Maar komend seizoen gaan we dat areaal niet halen”, opent Jack van ’t Westeinde het gesprek. “Door machinepech en de weersomstandigheden hebben we veel te weinig wintertarwe kunnen zaaien.” De tarwe is voor de broers wat ze noemen ‘een functioneel rustgewas’ maar ze streven in de teelt wel degelijk naar een maximaal saldo. Ze telen het ras Sverre dat behalve een hoge opbrengstpotentie ook goede scores op ziekteresistenties heeft. Desalniettemin zijn fungicidebespuitingen op T1 en T2 standaard in de aanpak van de akkerbouwers. “We zien hier elk jaar wel gele roest en septoria”, aldus Jack. “Dus op de gewasbescherming wordt niet bezuinigd. Op T1 ligt de focus op de gele roest en op T2 richten we ons vooral op de septoria.”

Het vlagblad extra beschermen
Het vlagblad is het belangrijkste blad dat gezond moet blijven voor een goede tarweopbrengst. Ook blad 2 en 3 doen mee voor de kilo’s. Bij de vlagbladbespuiting, ook wel de T2-bespuiting genoemd, wordt in de praktijk vaak voor een middel gekozen dat sterk is op septoria. De middelen op basis van de triazool Revysol tonen zich in proeven ijzersterk op deze schimmel. De werking van andere triazolen op septoria is de afgelopen jaren juist afgenomen. Diverse onafhankelijke buitenlandse onderzoeksinstituten bevestigen dit. Toch hebben de triazolen nog een duidelijke meerwaarde voor de bescherming tegen schimmels. Het is prima om op T1 en T2 verschillende triazolen in te zetten, maar wanneer ook een T3-bespuiting nodig is, adviseert BASF een tweede Revysol houdend product voor de beste bescherming. Het nieuwe fungicide Lenvyor Top past daar dan uitstekend. De 2 actieve stoffen Revysol en prothioconazool vullen elkaar goed aan. Prothioconazool is sterk op aarfusarium en de Revysol geeft het vlagblad extra bescherming tegen septoria. In onderzoek resulteert dit in een meeropbrengst van 250 kg/ha ten op zichtte van andere T3 middelen.

Vlagblad gezond houden
Van de bekende graanziektes boezemt aarfusarium de Zeeuwse telers de meeste angst in. “Maar dat steekt gelukkig zelden de kop op“, vertelt Andre. Als het gaat om de kilo’s is de T2-bespuiting in de praktijk toch het belangrijkst, stellen de broers. “Je wilt immers het vlagblad gezond houden; dat draagt het meeste bij aan de opbrengst.” In overleg met hun adviseur Richard Markusse van Van Iperen zetten de broers afgelopen seizoen het nieuwe fungicide Revytrex in. “Op T2 moet je gewoon het sterkste middel inzetten en wij gaan er van uit dat onze adviseur ook het sterkste middel adviseert”, verklaren de broers hun keuze. “Bovendien, Revytrex is de opvolger van de Priaxor Duo en daar hadden we ook al goede ervaringen mee.”

Lange duurwerking
Terugblikkend op het seizoen zijn de akkerbouwers goed te spreken over het nieuwe graanfungicide: “Het gewas bleef gezond tot aan de oogst dus de Revytrex heeft z’n werk goed gedaan”, concluderen ze. “Je wilt in principe het hele seizoen afdekken met twee bespuitingen”, vervolgt Jack, “dus de lange duurwerking van de Revytrex past ons wel. Het is ook plezierig dat het een kant-en-klaar product is, dus geen combipak. En het fust is goed spoelbaar.” Omdat de Zeeuwse akkerbouwers nog weleens in actie moeten komen tegen het graanhaantje kunnen ze ook de goede mengbaarheid met andere gewasbeschermingsmiddelen wel waarderen. “We vinden de Revytrex gewoon een betrouwbaar middel”, besluit Jack. “Dus we gaan het komend seizoen gewoon weer gebruiken.”

Balaya beste allrounder in gerst
In gerst zijn maar weinig actieve stoffen die voldoende effectief zijn tegen ramularia. Revysol is één van die stoffen en dat betekent dat er altijd minimaal 1 Revysol-toepassing in het fungicide schema moet zitten voor een goede bescherming. Telers kozen afgelopen seizoenen dan ook massaal voor het fungicide Balaya. Dit middel bevat naast Revysol ook de actieve stof pyraclostrobine. Die stof werkt onder andere goed tegen de net- en bladvlekkenziekte. Daarmee is Balaya de beste allrounder als het gaat om ziekte bestrijding in winter- en zomergerst. Het is aan te bevelen om een folpet-houdend middel toe te voegen voor optimaal resistentie-management.