“Meer werkplezier door minder leeswerk”

Sinds de overschakeling op Allstar ziet Korjan Huizinga schoner pootgoed door de leeskamer rollen. “De huidkwaliteit is zichtbaar beter. En we hebben minder leeswerk door rhizoctonia. We doen gewoon meer op een dag.”

“We hebben hier grond van 18 tot 23% afslibbaar. Dus niet de allergrootste risico’s. Maar niets doen is geen optie”, aldus Korjan Huizinga. Op alle 40 hectare pootgoed die hij en zijn neef Gerben jaarlijks telen wordt een veurbehandeling met Allstar toegepast. “Soms doen we in de meest gevoelige rassen ook nog een knolbehandeling; dat hangt af van het perceel en de partij”, vervolgt Huizinga. De pootgoedtelers kennen hun percelen door en door want al hun pootgoed staat op eigen grond rond hun boerderij in het Groningse Garsthuizen.

2023 gaat de boeken in als een tegenvallend seizoen voor pootgoedtelers, stelt Huizinga. “We begonnen laat, nat en koud en we hadden een slechte zetting. Met de opbrengsten van dit jaar en de almaar stijgende teeltkosten wordt een rendabele pootgoedteelt er niet eenvoudiger op.” Toch wil hij niet negatief overkomen. “De Nederlandse pootgoedteelt heeft zeker toekomst. Maar we hebben wel de nodige hobbels te nemen. De aanpak van luizen wordt alsmaar lastiger. Kijk maar naar de hoge verlagingspercentages. Het lijkt soms wel of de luizen elk jaar vroeger zijn.”   

Sturen op kwaliteit

Ondanks alle uitdagingen en de druk op de rendabiliteit wil Huizinga in zijn aanpak van de pootgoedteelt in de eerste plaats blijven sturen op kwaliteit. “Natuurlijk zijn de kilo’s ook belangrijk. Maar een mooi schoon en gezond product telen staat bovenaan.”  Om die reden geeft Huizinga de pootgoedknollen bij het planten de maximale bescherming mee. Drie jaar geleden stapte hij over op een grondbehandeling met het (toen nieuwe) fungicide Allstar. “Dat was een tip van mijn adviseur van WPA-Robertus. En omdat wij proeflocatie zijn voor de graanfungicides van BASF hadden we via die contacten ook al gehoord over de technische resultaten van Allstar”, verklaart Huizinga zijn keuze. Hij dient het fungicide toe met de driedops methode waarbij 1 dop voorwaarts is gericht en 2 doppen richting de aanaardschijven.

Merkbaar schoner

Huizinga toont zich inmiddels een tevreden gebruiker van het rhizoctonia fungicide. “Het heeft onze verwachtingen zeker waargemaakt”, garandeert hij. “Het pootgoed is merkbaar schoner dan vroeger. De rhizoctonia bezorgt ons weinig werk in de leeskamer.” Ook over de praktische kant van Allstar is Huizinga goed te spreken. “Met 0,8 l/ha heb je er lekker weinig van nodig en de mengbaarheid is ook prima. Maar wij doen nooit zo veel dingen tegelijk in de tank, dus dat was vroeger eerlijk gezegd ook geen probleem.”

Over de vraag of Allstar het rendement van hun pootgoedteelt heeft verbeterd moet Huizinga even nadenken. “We hebben wel de indruk dat we meer kilo’s in de maat hebben, maar we hebben dat niet objectief vastgesteld. Elk jaar is toch weer anders en we doen zelf geen proeven. Maar we profiteren zeker van minder werk bij het sorteren. Je doet gewoon meer op een dag. En dat scheelt ook in werkplezier.” Maar het grootste voordeel blijft voor Huizinga toch het positieve effect op de schilkwaliteit. “En ik ben ervan overtuigd dat je met een mooie partij ook financieel beter wegkomt”, besluit hij.

Al 10 jaar mooie proeven met Allstar.
“Onze speurtocht naar een goed rhizoctoniamiddel begon zo’n 15 jaar geleden”, vertelt BASF-onderzoeker Rolf Scholtens. “We hebben diverse actieve stoffen en formuleringen getest en daar rolde op een gegeven moment Allstar uit. En daar doen we nu alweer zo’n 10 jaar proeven mee.” De eigen proeven van BASF liggen op rhizoctonia gevoelig land in de Noordoostpolder. “In de beginperiode deden we de proeven in 10 rassen maar dat is inmiddels teruggebracht naar vier: Agria, Spunta, Innovator en Fontane”, vertelt Scholtens. Allstar wordt ook regelmatig aan de tand gevoeld op proefboerderij Kollumerwaard en bij onderzoeksinstelling Vertify. Veel pootgoedtelers hebben deze proeven gezien en zijn overgestapt. Voor telers die twijfelen adviseert Scholtens om Allstar gewoon op één perceel te proberen en te ervaren.

Meer rendement
De rode draad bij alle onderzoeksuitkomsten is het hogere aantal stengels en de gelijkmatiger opkomst, weet de onderzoeker. “In koude jaren zien we vaak ook een snellere opkomst. De zachtheid van Allstar geeft dan echt een voorsprong.” Onderaan de streep ziet BASF in alle proeven dat het fungicide meer knollen en kilo’s in de maat geeft. “Het varieert per jaar en per locatie maar op rhizoctonia gevoelige grond kan het verschil in rendement wel € 1000,- per hectare zijn”, aldus Scholtens.