Rhizoctoniabestrijding met Bert Westhoff:

Allstar overtreft zichzelf in 2023

Waar de toepassing van Allstar tot en met teeltjaar 2022 een rendement opleverde van gemiddeld € 1000,- per hectare, liet het rhizoctonia fungicide in 2023 een verdubbeling van de cijfers zien. “Het lijkt wel of Allstar beter rendeert naarmate de omstandigheden slechter zijn”, vertelt technisch adviseur Bert Westhoff van BASF. “Net als de praktijk hadden wij ook op ons proefveld te maken met een late start en een natte tweede helft van het groeiseizoen. En ook bij ons was het tal laag. Des te mooier dat de rendementscijfers dit jaar een voordeel lieten zien van meer dan € 2000,- per hectare.” Dat bedrag is de gemiddelde uitkomst van de vergelijking met een referentiemiddel in een proef met de rassen Agria, Fontane, Spunta en Innovator. Allstar gaf in de proef 14% meer knollen en 3,5 ton meer opbrengst in de maat. “Die extra knollen en kilo’s zijn goed voor zo’n tweederde van het rendement.” vervolgt Westhoff. “Die andere € 700,- komt van minder sorteerverlies. En dan zijn de lagere sorteerkosten nog geeneens meegenomen in de rendementsberekening.” In voorgaande jaren deed Allstar het met 7% meer knollen en twee ton meer kilo’s ook voorbeeldig. Volgens Westhoff is dit betere rendement het directe gevolg van de zachtheid van het middel. “Allstar spaart de kiemen en geeft een egalere opkomst en meer stengels en knollen. Het middel blijft beter op z’n plek. En telers kunnen de goede oplosbaarheid van Allstar ook nog steeds prima waarderen”, besluit hij.

Allstar

  • Krachtige rhizoctonia bestrijding in de rij of op de knol

  • Nevenwerking op zilverschurft en zwarte spikkel

  • Goede oplosbaarheid en mengbaarheid

  • Zacht voor het gewas en vlotte weggroei


Meer over Allstar

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.