Marinus Huijsmans, fruitteler in Dronten:

“Vroege inzet Sercadis bracht meeldauw beter onder controle”

Met een vervroegde inzet van Sercadis kreeg Marinus Huijsmans uit Dronten de meeldauw in zijn boomgaard beter onder controle. “Het is nog niet weg maar ik weet nu wel zeker dat ik in de vroege periode het sterkste middel gebruik.”

Marinus Huijsmans heeft in Dronten een fruitteeltbedrijf met 6,5 ha appel en 10,5 ha peer. Hij teelt voor het AH-programma ‘Beter voor boer, natuur en milieu’ en verkoopt al zijn fruit via telersvereniging Oxin Growers. Huijsmans heeft al langer te maken met een hardnekkige meeldauw-aantasting in zijn appelperceel. “Het werd elk jaar een beetje erger”, blikt hij terug. “En op een gegeven moment werd het echt een factor in mijn spuitschema.” Een probleem wil Huijsmans de aanpak van de meeldauw niet noemen want, zoals hij zegt: iedereen heeft meeldauw. “Maar een uitdaging is het zeker.” Sanitatierondes zijn al heel lang een vast en essentieel onderdeel van zijn aanpak van de schimmel. “Ik loop elk voorjaar meerdere rondes, zowel voor als na de bloei, om de primaire meeldauw weg te knippen. En ik hanteer in die periode een strak preventief spuitschema. Maar ik kreeg de aantasting niet naar beneden, integendeel.”

Verbetering
Huijsmans ging te rade bij dorpsgenoot en tevens technisch productadviseur bij BASF Kick van Saarloos en die stelde voor om zijn spuitschema aan te passen. “Kick stelde voor om de Sercadis, die al wel in mijn spuitschema zat, naar voren te halen. Dat heb ik nu een paar jaar gedaan en het heeft voor verbetering gezorgd.” Huijsmans vertelt dat de meeldauw situatie in zijn boomgaard nu stabiel is. “Het verslechtert niet meer maar het is nog niet weg. Ik doe nog steeds sanitatierondes maar vooral in het tweede deel van het seizoen steekt de meeldauw nog wel eens de kop op. Dat komt volgens mij omdat de bomen hier op de jonge polderklei het hele seizoen blijven groeien. Je hebt altijd onbeschermd blad. Maar ik weet nu zeker dat ik het sterkste middel gebruik als ik met Sercadis begin in het roze knopstadium.”

Meer weten over Sercadis?

Bekijk de productpagina

Groene chemie geeft nu nog te weinig zekerheid

In zijn hoedanigheid van regiobestuurder bij de NFO is Huijsmans ook veel bezig met het gewasbeschermingsbeleid. “De overheid wil graag dat wij minder chemie inzetten en daar willen wij als NFO best in meegaan,” vertelt hij. “Maar het mag niet ten koste gaan van opbrengst en kwaliteit. Dus we hebben groene middelen nodig met voldoende werking. En die zijn er nu nog niet. We kunnen nog niet zonder chemie. En we hebben ook de vrijheid nodig om die sterke conventionele middelen te mogen inzetten op het beste moment.”

Volgens Huijsmans is er in de fruitteeltsector voldoende draagvlak voor een route richting groene gewasbescherming. “Maar er is ook veel discussie. We moeten als sector het front gesloten houden en samen optrekken met toeleveringsbedrijven en adviseurs. En ons verhaal blijven vertellen aan het ministerie en het CTGB. Maar als er overtuigende groene alternatieven zijn, gaan wij daar zeker mee aan de slag.”

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.