Wendy Van Hemelrijck, onderzoeker pcfruit, Sint-Truiden, België:

“Belanty is welkome aanvulling in fruit”

Proefcentrum Fruitteelt heeft het proefonderzoek gedaan voor de erkenning van het nieuwe fungicide Belanty in België. Onderzoeker Wendy Van Hemelrijck neemt ons mee langs de uitkomsten. “Het is een welkome aanvulling op het pakket en heel sterk op stemphylium in peer.”

Het nieuwe fungicide Belanty heeft een breed werkingsspectrum en pcfruit pakte het onderzoek om de erkenning te verkrijgen dan ook breed aan. Er werden proeven aangelegd met de bestrijding van schurft en meeldauw in appel, stemphylium (zwartvruchtrot) in peer en monilia in kers. “Op stemphylium in peer doet Belanty het prima”, concludeert Van Hemelrijck uit de proefresultaten. “Het past prima tussen de sterke middelen voor het eerste deel van het seizoen. Daar is het een volwaardig alternatief voor. En zeker als er op een perceel een voorgeschiedenis is van zwartvruchtrot is een sterke triazool als Belanty een welkome afwisselpartner in het schema. En met het gebruik van Belanty kun je die andere middelen inzetten op andere momenten later in het seizoen.”

Bijdrage aan bescherming

Ook in appel liet Belanty goede resultaten zien. Van Hemelrijck: “Op schurft scoorde Belanty vergelijkbaar met andere toegelaten middelen. We zagen dat het middel goed bijdraagt aan de bescherming en daarmee heeft het dus zeker z’n positie. In appel is een triazool met een directe werking op schurft zeker welkom.” Tegen meeldauw in appel kan Belanty zich volgens Van Hemelrijck meten met referentiemiddel penconazool.

Effectief op monilia

In kers beproefde pcfruit Belanty tegen vruchtrot. “Door de weersomstandigheden van de laatste jaren was het niet makkelijk om proeven te doen”, herinnert Van Hemelrijck zich. “In 2022 moesten we de proeven lang bewaren om vruchtrot te kunnen waarnemen maar de uitkomsten waren uiteindelijk prima. Belanty droeg zeker bij aan de effectieve bescherming tegen monilia vruchtrot.” Op grond van de resultaten tegen vruchtrot mag volgens de onderzoeker ook worden aangenomen dat het nieuwe fungicide effectief is tegen tak- en bloesemsterfte, de andere uitingen van monilia vroeger in het seizoen.

Technisch gezien heeft Belanty volgens Van Hemelrijck zeker kansen. ”Bespuitingen hebben zeker effect op de ziekten waarvoor het middel is toegelaten. De brede inzetbaarheid tegen meerdere schimmels in meerdere fruitsoorten is ook een sterk punt”.

Nieuwe troef tegen stemphylium en schurft in peer

Ook in Nederlandse proeven heeft Belanty zich een echte aanwinst getoond tegen stemphylium in peer. In een middelenvergelijk gaf het nieuwe fungicide de beste bescherming zowel bij de oogst als na bewaring met een overtuigend betere werking (zie grafiek, gemiddelde van 2 proeven).

Ook voor de bestrijding van schurft is Belanty een prima alternatief. Zowel op vruchtschurft als op bladschurft kan Belanty makkelijk mee met de concurrentie dankzij de sterke curatieve en preventieve werking. In vergelijking met referentie difenoconazool was met Belanty de bescherming 9 procent beter.

Bekijk de video over de werking van Belanty in peer

Met Belanty krijgt monilia het lastig in steenfruit

Telers van steenfruit krijgen er een geducht wapen bij in de strijd tegen de verschillende vormen van monilia. Meerdere proeven in zowel kers als pruim laten zien dat Belanty zich kan meten met referentie tebuconazool als het gaat om het voorkomen van monilia aantastingen van bloesem of scheuten. Ook bij de bestrijding van monilia vruchtrot geeft Belanty een hoge effectiviteit. Dit betekent dat steenfruittelers ook in de toekomst hun teelt zonder problemen kunnen blijven beschermen tegen aantasting door de monilia in alle stadia van de teelt.

Flexibel product

Naast de uitstekende werking op monilia heeft Belanty nog een paar andere belangrijke kenmerken. De korte veiligheidstermijn van maar 3 dagen maakt van Belanty een flexibel inzetbaar product. Het nieuwe fungicide geeft ook geen visueel residu. Vermeldenswaardig is ook de goede nevenwerking op alternaria, botrytis en een aantal andere schimmelziekten. Belanty mag in steenfruit twee keer per seizoen worden toegepast met een dosering van 1,8 l/ha en wordt voor de bestrijding van monilia en alternaria bij voorkeur afgewisseld met Signum (Signum-Belanty-Signum-Belanty-Signum).

Bekijk de video over de werking van Belanty in steenfruit