Kristof Massa, adviseur Alliance-groep:

“Dithianon doorspuiten tot begin zomer is beter én veilig!”

Fruitteelt voorlichter Kristof Massa adviseert telers om na de bloei nog een aantal Delan DF bespuitingen uit te voer en. Hij onderbouwt zijn advies met praktijkervaringen. “De regenvastheid en de schurftwerking van dithianon zijn beter dan captan. Je geeft zo meer jong blad een optimale besch erming”.

Van origine is Massa fruitteler en fruitteeltvoorlichter in België maar de laatste jaren verplaatste zijn werkgebied zich naar Nederlands Limburg. Het viel hem al snel op dat Nederlandse fruittelers na de bloei meestal vasthouden aan bespuitingen met captan terwijl hun Belgische collega’s in meerderheid terugschakelen naar dithianon en daarmee doorgaan tot eind mei, begin juni. Dat heeft volgens Massa meerdere redenen: “In België mogen we minder captan gebruiken maar de betere regenvastheid van Delan DF is minstens zo belangrijk. En de dithianon in Delan DF is ook sterker op schurft; dat speelt ook mee.” Angst voor residu is volgens Massa niet nodig. “Als je eind mei stopt ben je ten tijde van de oogst je residu kwijt. En dan heb je wel het jonge blad dat nog na de bloei groeit een goede startbescherming gegeven.”

Praktijksituaties

In Nederland behaalde Massa al een aantal positieve resultaten met zijn ‘Belgische’ spuitschema. In zijn eerste voorbeeld had een teler vooral schurft in de kop van de boom. “Dat kwam waarschijnlijk door slechte spuittechniek. Met dithianon kreeg deze fruitteler de schurft weer onder controle.” Bij het tweede praktijkvoorbeeld ging het om een boomgaard met een structureel hoge schurftdruk. “Bij deze teler zag je door de hele boomgaard kleine schurftaantastingen”, herinnert Massa zich. “Hij wilde daarmee afrekenen en geen schurftdruk naar het volgende seizoen overbrengen. Deze teler is het hele seizoen doorgegaan met dithianon en dus niet meer terug gegaan naar de captan. Door deze aanpassingen in zijn spuitschema kon hij het aantal residuen beperkt houden. En de schurft verdween.”

Massa erkent dat dithianon op vruchtboomkanker minder sterk is dan captan. “Maar de beste remedie is natuurlijk een kankervrije aanplant, aangevuld met een gerichte snoei.” Voor het overige ziet hij toch vooral voordelen van de extra dithianon bespuitingen na de bloei: “Je wilt immers zo schoon mogelijk het ascosporenseizoen afronden en zonder druk beginnen aan het zomerseizoen.”

Meer weten over Delan DF?

Klik hier voor meer infromatie

Advies

In het ascosporenseizoen neem je geen risico’s en gebruik je de sterkste middelen: Delan Pro of Soriale in combinatie met een contactmiddel als Delan DF of captan. In de zomerperiode kan Soriale ook prima worden toegepast, solo of in combinatie met een contactfungicide, afhankelijk van de ziektedruk in de boomgaard.


Meer over Delan Pro Meer over Soriale

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.