Komkommerkweker boekt goede resultaten bij bestrijding van diverse plaaginsecten

“Oikos pakt alles wat prikt en zuigt”

Komkommerteler Corné Stouten runt samen met zijn vader een komkommerkwekerij van ruim 2 hectare in Oosterland. De jonge ondernemer is er de man niet naar om zijn bedrijf op de automatische piloot te runnen, maar gelooft sterk in innovatie van onderaf. Ook op het gebied van gewasbescherming. Zijn drang naar vernieuwing leerde Stouten dat het biologische middel Oikos zeer effectief is bij de bestrijding van trips.

Waar drie teeltrondes per jaar gangbaar is in de komkommerteelt, is Stouten enkele jaren terug overgestapt naar een regime van slechts twee rondes per jaar. “Dit zorgt ervoor dat we minder pieken in de productie hebben, waardoor we de arbeidsinzet beter kunnen plannen. Het is kostenbesparend en helpt het risico te spreiden.” De switch naar een tweejaarlijkse teeltcyclus is bij Stouten niet ten koste gegaan van de productie. We kweken nu meer komkommers per plant, onder meer doordat we zijn overgestapt op betere rassen. De totale productie ligt nu zelfs hoger dan toen we met drie teeltrondes werkten.” Een ander belangrijk voordeel van het nieuwe teeltregime is volgens Stouten dat er minder correctiemiddelen hoeven te worden ingezet. “Het creëren van biologisch evenwicht heeft tijd nodig. En dat lukt beter in een langere teelt.”

Lage plagendruk
Omdat trips altijd op de loer ligt in de teelt van komkommers, zocht Stouten naar een remedie om deze plaag buiten de deur te houden. Dankzij een test met de toepassing van Oikos ontdekte hij de kracht van de werkzame stof azadirachtine. “Innovatie zit ‘m voor mij ook in het zelf doen van kleinschalige testen op het vlak van gewasbescherming. In een teeltvak van twee kappen doe ik dan bijvoorbeeld een proefbespuiting. Dat levert soms hele interessante inzichten op, zoals met de toepassing van Oikos. Dat middel blijkt heel effectief bij de bestrijding van trips.” Oikos heeft ook een goede werking tegen witte vlieg, rupsen en luis.  

Spuitbehandeling
Op verzoek van Stouten voert de plantenkweker een week voor aflevering van de jonge planten een behandeling uit met Oikos. Zelf voert Stouten op de dag van planten nog een behandeling uit met het middel, dat veilig is voor het gewas. “Omdat wij niet veel stoken voer ik in het voorjaar om de twee weken een schimmelbehandeling uit. Dan neem ik standaard Oikos mee.” Waar in de teelt van komkommer veel wordt gewerkt met LVM-behandelingen, kiest Stouten bij de toepassing van Oikos altijd voor een behandeling met de spuitkar. “Ook druppelen is geen optie. Oikos wordt immers lokaal systemisch opgenomen door de plant. Alles wat prikt en zuigt, krijgt het middel binnen.” Technisch specialist Floor Oomen van Van Iperen vult aan: “Omdat Oikos lokaal systemisch werkt, is het moment van toepassen bepalend voor de mate van opname in het gewas. Voor het beste resultaat is het daarom belangrijk om de behandeling uit te voeren vroeg in de ochtend of aan het eind van de dag.”

Veilig voor natuurlijke vijanden
Oikos laat zich goed toepassen in een tankmixbespuiting. Stouten: “Dankzij de vloeibare formulering is het voorbereiden van een behandeling bovendien heel eenvoudig. Je hoeft niet te staan hannesen met een poederoplossing en hebt geen last van klontering.”

 Oikos is breed toegelaten in teelten onder glas. Technisch specialist Oomen ziet dit ook terug in zijn dagelijkse praktijk. “Behalve in de teelt van komkommerachtigen wordt Oikos bijvoorbeeld veel toegepast in de teelt van paprika, potplanten en snijbloemen. “In de teelt van chrysanten wordt de werkzame stof azadirachtine veelal jaarrond op wekelijkse basis toegepast.” De brede inzet van Oikos wordt volgens Oomen niet alleen verklaard door de hoge effectiviteit van het middel. “Oikos is goed toepasbaar in een geïntegreerd systeem met natuurlijke vijanden en bestuivers, zoals bijvoorbeeld roofmijten.” Waarom Oikos veilig is voor natuurlijke vijanden en bestuivers, maar juist schadelijk voor een brede range plaaginsecten, kan Oomen wel verklaren. “Veel plaaginsecten krijgen Oikos binnen doordat ze eten of zuigen aan de plant. Veel natuurlijke bestrijders doen dit minder of zelfs helemaal niet.”

Korter goedkeuringstraject
Stouten is optimistisch over de toekomst van de komkommerteelt, maar benadrukt wel het belang van chemische correctiemiddelen. “Zonder de toepassing van een chemisch correctiemiddel, werkt biologie ook niet optimaal. Je zult in sommige gevallen toch echt eerst even de kop van de plaag er af moeten halen, wil de inzet van biologische bestrijders effectief zijn.” De komkommerteler, tevens lid van de landelijke komkommercommissie, pleit voor een snellere beoordeling en goedkeuring van biologische middelen, zoals Oikos. “Nu worden biologische middelen op dezelfde manier beoordeeld als chemische correctiemiddelen. Dat moet, in het belang van de tuinbouwsector, echt anders.”

Vragen?

Neem contact met ons op!

Mail naar agro-nl@basf.com of gebruik onderstaand contactformulier.