“Een prima wapen tegen septoria”

De bestrijding van schimmelziekten is een belangrijk onderdeel van de knolselderijteelt bij vof Van Aert in Prinsenbeek. De telers waren blij met de komst van een nieuw fungicide van BASF. “We hebben nu meer mogelijkheden om af te wisselen. Dat is belangrijk om resistentie te voorkomen. En het schema werkt prima.”

Samen met zijn broer Jurgen heeft Mark van Aert een vollegrondsgroentenbedrijf in het Noord-Brabantse Prinsenbeek. De broers komen uit een echt tuindersgeslacht. “Al onze zes ooms en tantes hebben of hadden een groententeeltbedrijf”, vertelt Mark. “Onze opa combineerde dat nog met koeien maar wij leggen ons volledig toe op de vollegrondsgroententeelt. En er staan ook al weer opvolgers klaar.” Vof van Aert verbouwt spinazie en andijvie voor het ‘Beter voor natuur en boer’ programma van Albert Heijn en knolselderij en witte kool voor de vrije markt. Van de knolselderij gaan de vroege plantingen afland naar de consument. De oogst van de latere percelen wordt opgeslagen in de mechanische koeling en ’s winters door de broers verwerkt met een eigen wastrommel en verpakkingslijn. “Dat werk kunnen we er in de winter goed bij hebben”, zegt Mark.

Zorg voor bodemkwaliteit
In de teelt komen de broers genoeg uitdagingen tegen om hun vakmanschap op te botvieren. De beschikbaarheid van voldoende goede grond voor hun teelten lossen ze op met vaste en permanente huurrelaties. “Dan heb je zelf de zorg voor de bodemkwaliteit maar je krijgt er ook de GLB-verplichtingen bij”, aldus Mark, doelend op de rustgewas verplichting. Op alle plekken waar dat kan in de rotatie zaaien de telers een groenbemester en ze gebruiken zo veel mogelijk stalmest en compost. Van Aert: “De bemesting wordt steeds meer een puzzel door de lagere normen voor zandgrond. Met veel gewassen lopen we tegen de grenzen aan en niet alleen voor stikstof.”

Ook de gewasbescherming kent zo z’n uitdagingen. Voor de onkruidbestrijding in de rijenteelten beschikt de vof over een cameragestuurde schoffel. “Maar we gebruiken ook nog steeds bodemherbiciden”, zegt Mark. “Want veel met de schoffel rijden heeft ook nadelen.” Met hun veldspuit met luchtondersteuning zorgt Jurgen, de vaste spuitmachinist, er voor dat de spuitvloeistof op de juiste plek komt.

Positieve geluiden
Bij de bestrijding van schimmelziekten in de knolselderijteelt eisen sclerotinia en septoria de meeste aandacht op, weet adviseur Jan Timmers van handelsonderneming Klep in Etten-Leur. Hij kent de groententelers al meer dan 30 jaar en houdt hen elk seizoen op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen bij de gewasbescherming in hun teelten. “Ik had al vrij snel in de gaten dat Dagonis SC een goed septoria middel zou zijn en het verlengt ook de sclerotiniawerking van de andere fungiciden”, vertelt hij in de kantine van de vof. “We kregen goede productinformatie van BASF en je hoorde positieve praktijkgeluiden. Vanaf seizoen 2022 ben ik het zelf gaan adviseren. Behalve bij Mark en Jurgen heeft de Dagonis SC bij veel meer van mijn groententelers een plek in het schema gekregen.”

Afwisselpartner
Ondanks dat 2023 de boeken in ging als een septoriajaar heeft de schimmel op de percelen van vof Van Aert vrijwel geen kans gekregen. “Het schema met de Dagonis SC heeft prima voldaan. Alleen op de laatst gerooide percelen hebben we een paar plekjes gezien”, vertelt Mark. Maar bij zo’n lang seizoen heb je ook gewoon alles nodig, relativeert Timmers. “Het aantal toepassingen per middel is immers beperkt.”

Naast de goede technische werking zijn Van Aert en Timmers ook blij dat er met de Dagonis SC weer een goede afwisselpartner beschikbaar is voor fungicidenschema’s tegen heel veel schimmels in vollegrondsgroententeelten. “We hebben nu meer mogelijkheden voor afwisseling en dat is goed voor het resistentiemanagement. Het is wat dat betreft mooi dat BASF heeft geïnvesteerd in een nieuw fungicide voor de kleine teelten.”

Fungicide Dagonis SC verwierf in korte tijd een mooie positie in de gewasbeschermingsmiddelenkast van menig vollegrondsgroententeler. En de rij met positieve ervaringen groeit nog steeds.

Meer over Dagonis SC

“Het was een strategische keuze”, stelt technisch product adviseur Kick van Saarloos van BASF. “Wij zagen kansen om een nieuw product te ontwikkelen voor een sector waar eigenlijk alleen maar middelen verdwijnen. Met Dagonis SC werd de gereedschapskist voor de vollegrondsgroententeelt weer een beetje aangevuld.” Met toelatingen in meer dan 80 teelten en een werkingspectrum van meer dan 30 schimmels kan de introductie van Dagonis SC met recht een succes worden genoemd.

Sterk middel
De geslaagde introductie van Dagonis SC is volgens van Saarloos niet alleen te danken aan de brede toelating. “Het is ook gewoon een sterk en makkelijk toepasbaar middel. De twee actieve stoffen (difenoconazool en Xemium) versterken elkaar, 1 plus 1 is 3. En doordat die twee actieve stoffen uit verschillende chemische groepen komen, beschikt Dagonis SC over ingebouwd resistentiemanagement. Ook niet onbelangrijk.” Verder wijst de product adviseur op de praktische eigenschappen van het fungicide: “Dagonis SC is mengbaar met bijna alles, het is altijd gewasvriendelijk en kent gebruiksvriendelijke doseringen tussen 0,6 en 2 liter per hectare.”

Vaste plek
Inmiddels heeft Dagonis SC in veel vollegrondsgroenteteelten een vaste plek verworven, ziet van Saarloos. “Schermrot in broccoli, mycosphaerella en alternaria in sluitkool, septoria en sclerotinia in knolselderij, roest en alternaria in prei, bewaarziekten in witlof, meeldauw, alternaria, sclerotinia en bewaarschimmels in peen, in vrijwel elk groente gewas heeft het wel een toepassing die ook wordt gestaafd met goede praktijkervaringen. En de lijst groeit nog steeds. Kort geleden heeft een grote adviespartij Dagonis SC opgenomen in hun schema voor sla. En adviseurs in de preiteelt vertellen mij dat Dagonis SC ook werkt tegen bijvoorbeeld stemphylium en cladosporium. Dit valt hen op omdat andere fungiciden dat niet doen. Dus het beeld uit onze campagne komt in steeds meer teelten uit: een oogst om van te dromen.”

“Het staat bij heel veel telers op de plank”

Kick van Saarloos, Technisch Productadviseur BASF
Kick van Saarloos, Technisch Productadviseur BASF