Opinie

Afwisselen en combineren voor een beter saldo

Soms is de praktijk een harde leermeester. Dat hebben we afgelopen jaar moeten ervaren bij de phytophthorabestrijding. Resistente stammen van de gevreesde aardappelziekte trokken een spoor van ellende in de akkerbouw. Maar ook in andere gewassen moeten we alert blijven. De beschikbaarheid van middelen neemt af en elk seizoen zijn er wel schimmels die hun kans schoon zien en telers verrassen met een aantasting. In bieten blijft cercospora hardnekkig en een aantal jaren terug kwam gele roest in tarwe stevig opzetten. Veredelaars zijn druk met de ontwikkeling van resistente rassen maar dat alleen is niet genoeg. Want resistenties kunnen doorbroken worden. Of de aandacht verschuift naar andere ziektes. Toen er ras resistenties tegen gele roest kwamen in tarwe verschoof de aandacht naar septoria.

Voor een toekomstbestendige aanpak van schimmelziekten is het van cruciaal belang dat de huidige fungiciden hun werkzaamheid behouden. Oftewel: we moeten alles doen om resistenties te voorkomen. Alterneren en combineren zijn de toverwoorden voor de schimmelbestrijding van de toekomst. Niet alleen om die middelen in de benen te houden maar vooral ook om uw gewas en daarmee uw saldo te beschermen. In de aardappelen gaan we deze strategie komend seizoen voor het eerst ervaren. Bij de bestrijding van schimmels in suikerbieten wordt het alterneren en combineren al langer met succes toegepast. En in de granen doen veel telers het ook al jaren. De meest gebruikte triazolen tegen graanschimmels, prothioconazool en Revysol, zitten in dezelfde groep. Europees onderzoek laat echter zien dat ze prima afgewisseld kunnen worden, ook al laat prothioconazool op laboratoriumniveau een licht verminderde werking zien. In de meeste graanfungiciden worden deze actieve stoffen bovendien gecombineerd met een actieve stof uit een andere groep. Dat geldt in ieder geval voor onze graanfungiciden Balaya en Revytrex. Ingebouwd resistentiemanagement noemen we dat. Op T1 en T2 verschillende actieve stoffen gebruiken is altijd verstandig en helpt om die stoffen te behouden. En met goed werkzame fungiciden legt u de basis voor een mooi saldo.