Gerard Top (STORL) over nieuwe inzameling leeg fust:

“Hoe meer bedrijven meedoen, hoe beter het werkt!”

De nieuwe STORL-regeling moet het voor telers eenvoudiger en goedkoper maken om op een verantwoorde manier van hun lege verpakkingen en resten van gewasverzorgingsproducten af te komen. In bijna het hele land zijn inmiddels de eerste inzamelingsrondes gerealiseerd. “We lossen voor veel telers een probleem op.”

“In steeds meer gemeenten merken telers dat ze moeilijker van hun lege verpakkingen en resten gewasbeschermingsmiddelen afkomen”, steekt Gerard Top van wal. “Dat geldt weliswaar niet voor alle gemeentes, maar op de Nederlandse landkaart vallen steeds meer gaten als het over dit onderwerp gaat. Je ziet dat milieustraten zich steeds meer op de particuliere markt richten en dus minder op bedrijfsafval. En de voorschriften voor de inname van resten gewasbeschermingsmiddelen worden steeds strenger. Er moest wel iets gebeuren. Ook liep Nederland met recycling nogal achter bij onze buurlanden Duitsland en België.”

Recyclen
Gerard Top en zijn collega Wim in ’t Veld, beiden met lange ervaring in de gewasbeschermingswereld, zijn door STORL ingeschakeld om het nieuwe inzamelsysteem uit te werken en op te starten. STORL is een initiatief van LTO Nederland, CropLife NL (producenten en importeurs, voorheen Nefyto), Agrodis (de distributieketen) en Cumela (loonwerkers). Bij de oprichting in 1989 stond de afkorting voor Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen. “Sinds 2022 betekent het Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen in de landbouw”, vervolgt Top. Hij vertelt dat de directe aanleiding voor de nieuwe koers van STORL ligt in de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) die begin 2023 van kracht werd. “De UPV zegt dat producenten of importeurs verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die zij in de handel brengen. De leden van CropLife NL willen via STORL ‘nieuwe stijl’ de lege plastic cans van hun producten terughalen én recyclen. Leeg fust dat nu nog als bedrijfsafval wordt afgevoerd, wordt meestal verbrand. De nieuwe methode is dus ook duurzamer.” De nieuwe en ruimere betekenis van STORL maakt het ook mogelijk om verpakkingen van bijvoorbeeld biostimulanten, bladmeststoffen en hulpstoffen in te nemen. “Die verpakkingen maken nu al ongeveer 25% uit van het volume dat we inzamelen”, weet Top.

Binnenkort ook systeem voor resten gewasbeschermingsmiddelen
Nu de inzameling van lege cans operationeel is, komt STORL in 2024 ook met een systeem voor de inname van resten gewasbeschermingsmiddelen. “Dit moet de vervanger worden van de KGA-route en de ‘Bezem door de middelenkast’ acties”, vertelt Top. “Telers die zich bij ons hebben aangemeld, krijgen hierover automatisch bericht. We organiseren deze inzameling eens in de 2 jaar. Daarom adviseer ik telers om meteen dit jaar mee te doen.” Als het aan Top en in ’t Veld ligt wordt het systeem voor resten in de toekomst uitgebreid met de niet-spoelbare lege zakken, pakken en folies.

Eenvoudig systeem
Op dit moment focust STORL alleen nog op de inzameling van schone en droge cans (voor de toekomstplannen zie het kader). Top: “Om er een succes van te maken heb je een eenvoudig systeem nodig. Wie mee wil doen moet een account aanmaken op www.storl.nl. Daarna kun je je aanmelden voor inzamelingsacties. De 400 L. zakken voor de verpakkingen kun je kopen bij de gewasbeschermingshandel. Die rekenen daar een klein bedrag voor. Deelname is verder gratis. Het is dus ook goedkoper dan de afvoer als bedrijfsafval.”

De manier van inzamelen kan verschillen per regio en hangt ook af van het aanbod van zakken, vertelt Top. “Maar we werken meestal met een combinatie van inzamelpunten voor kleinere aantallen en ophalen bij de teler van grotere aantallen.” Top hoopt dat zich snel veel telers zullen aanmelden voor het nieuwe systeem. “Hoe meer deelnemers, hoe vaker we kunnen inzamelen en hoe beter het dus ook werkt voor de boer.”

Robbert de Breuk

“ Gemakkelijk van je lege verpakkingen af”
Robbert de Breuk uit Dronten is positief over de nieuwe manier van inzamelen van lege verpakkingen door STORL. We treffen de akkerbouwer in november bij een inleveractie bij loonbedrijf van Dun in Dronten. “Ik vind het best belangrijk dat je op een nette manier van je schone plastic cans af kunt. Wij hebben de veldspuit samen met een oom en ons gezamenlijke areaal is zo’n 210 hectare. Dan verzamel je tijdens het seizoen aardig wat cans.” De Breuk slaat het lege en gespoelde fust op in kuubskisten en rijdt het plat voordat het in de STORL-zakken verdwijnt. “Het is iets meer werk dan inleveren via het bedrijfsafval en je moet het zelf wegbrengen maar dat vind ik geen probleem. Het materiaal wordt nu netjes gerecycled. Wat mij betreft gaat de gewasbeschermingshandel dit systeem stimuleren. En het zou wel mooi zijn als er meer inlevermomenten komen.”